ΔΗΚΕΧ – Πρόσκληση Δ.Σ. για την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016