ΔΗ.Κ.Ε.Χ. – Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016