ΔΗΚΕΧ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προκειμένου να διεξαχθεί ο ετήσιος οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης για τη χρήση του έτους 2020

Στοιχεία Προκήρυξης