Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών – Ερμιόνη Φρεζούλη