Δήλωση του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραμανή.

Τελευταία γίνεται συζήτηση για το ρόλο της Μονομετοχικής ΑΕ στη διαχείριση του προσφυγικού, επομένως, ως πρόεδρος της εταιρίας, θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινίσεις, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, αλλά και παρερμηνείες, σκόπιμες ή μη. Επειδή το προσφυγικό μας απασχολεί όλους, αλλά δυστυχώς αποτελεί και πρόσφορο έδαφος για πολιτικές σκοπιμότητες, ένα πεδίο στο οποίο έχω επιλέξει να μη συμμετέχω, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση που έπληξε το νησί μας τις τελευταίες δεκαετίες και η μόνη επιλογή δεν μπορεί παρά να είναι να συνεργαστούμε για να την αντιμετωπίσουμε.

Τον Οκτώβριο του 2015, αναγνωρίζοντας την κυβερνητική απουσία, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, αποφασίστηκε η δημιουργία καταυλισμού προσφύγων στο βόρειο τμήμα της τάφρου του κάστρου, το οποίο αποτελεί κοινόχρηστο χώρο, προκειμένου να απελευθερωθεί ο δημοτικός κήπος, που αυθόρμητα είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι τότε. Ο Δήμος υπεύθυνα, ανέλαβε τη διαχείρηση του κοινόχρηστου αυτού χώρου μέσω της Μονομετοχικής εταιρίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του και η λιγότερο δυνατή όχληση προς τη γύρω περιοχή. Προκειμένου να είμαστε απόλυτα τυπικοί, ως διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, κατόπιν συνεννόησης με το ελεγκτικό συνέδριο, προχωρήσαμε στην απαραίτητη τροποποίηση του καταστατικού μας. Μάλιστα, ήδη έχουν γίνει έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε πληρωμές που έχει κάνει η εταιρία και αυτές έχουν εγκριθεί.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τη διαχείριση του χώρου, έχουν επιλεχθεί κατόπιν αξιολόγησης βιογραφικών που υπεβλήθησαν (περίπου 200) και συνεντεύξεων από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και της Ύπατης Αρμοστίας. Η άριστη συνεργασία μεταξύ τους μάλιστα, αποδεικνύει την ορθότητα της διαδικασίας επιλογής που έγινε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και μόνο.

Σχετικά με τα ποσά με τα οποία αμοίβονται οι συνεργάτες αυτοί, θέλω να διευκρινήσω ότι αμοίβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, κάτι που σημαίνει ότι από τα ποσά αυτά πρέπει να καταβληθεί ο Φ.Π.Α, η ασφάλισή τους, καθώς και ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στον καθένα από αυτούς. Οι συνεργάτες αυτοί, είναι εκείνοι που διαμένουν στο χώρο το βράδυ, που έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με φαινόμενα παραβατικότητας και σε συνεργασία με την αστυνομία καλούνται να τα περιορίσουν, που προσπαθούν να περιορίσουν κάθε προβληματική συμπεριφορά που παρουσιάζεται στο χώρο και που παράλληλα να απαλύνουν τις επιπτώσεις του καταυλισμού στη γύρω περιοχή. Η αμοιβή τους δεν επιβαρύνει καθόλου την εταιρία, το Δήμο και τους Δημότες, έχει δε καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με την Ύπατη Αρμοστία. Θεώρησα μάλιστα υποχρέωσή μου, κατά τη διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης με την Ύπατη Αρμοστία, να διεκδικήσω τους καλύτερους δυνατούς όρους και για την εταιρία και για τους εργαζόμενους. Μακάρι παρόμοια διαχείριση, χωρίς να επιβαρύνουν με ένα ευρώ τον χιώτη δημότη, να είχαν κάνει και άλλες δημοτικές εταιρείες στο παρελθόν των οποίων τα χρέη ταλανίζουν μέχρι και σήμερα τα οικονομικά του Δήμου και της Περιφέρειας. Καθώς το προσφυγικό είναι δυναμικό και διαρκώς εξελίσεται, η σύμβασή μας με την Ύπατη Αρμοστία είναι συνήθως για λίγους μήνες, προκειμένου να γίνεται διαρκώς μία επανεκτίμηση της κατάστασης και των αναγκών μας και ανάλογα να προασαρμόζεται αυτή και να ανανεώνεται. Κατ’ επέκταση του περιορισμένου χρόνου των συμβάσεων αυτών, ακολουθούν και οι αντίστοιχες συμβάσεις με τους συνεργάτες, με τους οποίους όσο υπάρχει καλή συνεργασία και με δεδομένο την εμπειρία που έχουν αποκτήσει αρκετούς μήνες μετά, ανανεώουμε τη συνεργασία μας. Τέλος, αναφορικά με κάποιο πίνακα που κυκλοφορεί, πρέπει να διορθώσω το σημείο στο οποίο αναφέρεται όφελος της εταιρίας 17%. Πρόκειται προφανώς για τον Φ.Π.Α.

Τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω το ότι ήδη από την άνοιξη πρώτοι διαπιστώσαμε ότι οι υφιστάμενες δομές φιλοξενούν το μέγιστο της χωρητικότητας τους, έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους και πρέπει να μεταφερθούν εκτός του κέντρου της πόλης, αλλά και να λειτουργήσουν με άλλες προδιαγραφές για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί. Παρόλα τα εμπόδια που συναντάμε στην υλοποίηση της πρότασής μας αυτής, άλλη πρόταση δεν έχει διατυπωθεί από κανένα. Η καθημερινότητα γύρω από το προσφυγικό γίνεται ολοένα και δυσκολότερη για το νησί μας. Ως Δημοτική αρχή δεν αναλωνόμαστε σε βαρύγδουπες δηλώσεις, αφορισμούς και πολιτικά παιχνίδια. Δίνουμε λύσεις.