Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Αμανής Χρίτη Γεωργίου