Δήλωση Προέδρου ΚΕΔΕ κ. Ασκούνη ενόψει του εκτάκτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ