Δημιουργία χώρου αναψυχής στην περιοχή Λιβαδίων

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/11/2022
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

600000