Δημιουργία κέντρου μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος

Χίος, 19. 11. 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία «Digea – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» υπέβαλε αίτηση στο Δήμο Χίου, προκειμένου να της παραχωρηθεί η χρήση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Χίου, με σκοπό τη δημιουργία κέντρου μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Με δεδομένη τη διακοπή του αναλογικού σήματος στο εγγύς μέλλον,

κρίνεται απαραίτητη η διευθέτηση του θέματος, ώστε οι πολίτες του Δήμου Χίου να μεταβούν ομαλά και ανεμπόδιστα στην ψηφιακή μέθοδο μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος. Το πρόγραμμα που θα εκπέμπεται θα αφορά όλους τους νόμιμα λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου