Δημιουργία πέντε (5) δικτυακών τόπων για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στο Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/12/2016
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

13.572,00 €