Δημιουργία τράπεζας εργασίας

Ο Δήμος Χίου και η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών και ειδικότερα στo πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου, σκοπεύει να εντάξει στις υπηρεσίες του και την επαγγελματική συμβουλευτική σε γυναίκες.
Η νέα υπηρεσία θα περιλαμβάνει ατομική συμβουλευτική και δημιουργία Τράπεζας Εργασίας. Προκειμένου λοιπόν να οργανωθεί η Τράπεζα και να μπορέσει να λειτουργήσει βοηθητικά, τόσο για τις υποψήφιες εργαζόμενες όσο και για τους εργοδότες, προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες να αποστέλλουν τις εκάστοτε αγγελίες (ζήτησης υπαλλήλων) στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών με: α) e-mail: womanaid@outlook.com, β) fax: 2271350010, γ) τηλεφωνικά: 2271350040.

O Αντιδήμαρχος Πρόνοιας-Παιδείας

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος