Δημοπρασία για μίσθωση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.