Δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου στην θέση Αγ. Γεώργιος Σταφυλάς (Μαυοκορδάτικο)

Στοιχεία Προκήρυξης