ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΣΤΕΛ ΝΤΕ ΚΟΥΛΑΝΣ & ΑΦΩΝ ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

Στοιχεία Προκήρυξης