Δημοπράτηση κόρης γεφύρι

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι νήσου Χίου», προϋπολογισμού 4.179.739,89€ με προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.


          Η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στον τύπο στις 10/10/2011 και η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Τρίτη  25 /10/2011.

          Επισημαίνουμε ότι υπάρχει πρόταση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού να είναι διευθύνουσα αρχή του έργου ο Δήμος ή η Περιφέρεια, προκειμένου να γίνεται καλύτερη η εποπτεία και η ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού έργου για το νησί μας.

 

Από το γραφείο τύπου