Δήμος Χίος – Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2021