Δήμος Χίου – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021