Δήμος Χίου – Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων για το μήνα Απρίλιο 2022