ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020