Δήμος Χίου – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ – Ιανουάριος 2022