ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – Απολογισμός εσόδων-εξόδων μηνός Απριλίου 2023