ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – Απολογισμός εσόδων-εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2023