ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – Απολογισμός εσόδων-εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2023