ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – Απολογισμός εσόδων-εξόδων μηνός Μαρτίου 2023