ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023