ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020