ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – Δελτίο Τϋπου για την παγκόσμια ημέρα κατά του Αids