Δήμος Χίου – Δελτίο Τύπου για τα δημοτολόγια

Χίος, 4/5/2022

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου που αποτελεί μια υπηρεσία με πολύ μεγάλη προσέλευση κοινού όπως καταδεικνύει ο όγκος των αιτήσεων δημοτών και κατοίκων για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάσταση, εντοπιότητας , εγγυτέρων συγγενών κτλ και δεδομένης της υποστελέχωσης των υπηρεσιών το νέο ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών θα έχει ως εξής:

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

Δευτέρα ως και Πέμπτη από τις 8:00π.μ. έως 13:00μ.μ

Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι υπάρχει η δυνατότητα να αιτούνται και να εκδίδουν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, εντοπιότητας , εγγυτέρων συγγενών , αλλαγή σε οικογενειακές μερίδες, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου , γάμου , γέννησης της Δ.Ε. Χίου κ.τ.λ. από την θυρίδα πολίτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/. Εναλλακτικά οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στα ΚΕΠ του Δήμου Χίου επίσης και στα email: dimotologio@chios.gov.gr και lixiarchio@chios.gov.gr .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2271350845, 2271350829 και 2271350826.

Εκ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών