ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – Δελτίο Τύπου για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης