ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

Ενημερώνουμε τους δημότες που προβαίνουν σε διακοπή ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, ότι πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον Δ. Χίου για τη διακοπή, καθώς και για τη χρήση του ακινήτου (αρθ. 222 Ν. 4555/2018) ώστε να αποφεύγουν άσκοπες χρεώσεις.

        Προκειμένου να μην χρεώνονται από το Δήμο Χίου (αρθ. 222 Ν. 4555/2018) πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου ή να κάνουν ηλεκτρονική αποστολή στο protokollo@chios.gov.gr το έγγραφο της διακοπής ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ) και την Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ακίνητο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

          Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να αποστέλλουν e-mail στο: esoda@chios.gov.gr υπόψιν κας Ειρ. Μορτάκη.