Δήμος Χίου – Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουάριος 2022