Δήμος Χίου – Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουάριος 2022