Δήμος Χίου – Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.