ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ “ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ