Καταβολή αποζημίωσεων για τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση στον οικισμό Κώμης