ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022