ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023