ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022