ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024