ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ιουνίου  2024