Δήμος Χίου – μηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το μήνα Δεκέμβριο 2020.