Δήμος Χίου – Παραχώρηση άδειας κοινόχρηστου χώρου κατά τη διάρκεια της των εκδηλώσεων