Δήμος Χίου – Πίνακες για την πρόσληψη ενός Γυμναστή και ενός Ψυχολόγου στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Περιβόλι»