Δήμος Χίου – Προτάσεις για ΑΠΕ

Το τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χίου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πιλοτικό έργο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.): «Εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση σε κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χίου απέστειλε συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συνοδεύει αίτηση για συμμετοχή στο παραπάνω έργο, με υποψήφιο κτίριο το «ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ».

Επίσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου προέβη στην ίδια ενέργεια, με υποψήφιο κτίριο, εκείνο των αφαλατώσεων στον Μηλιγγά και του περιβάλλοντα χώρου.

Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει αξιολόγηση, από τον εθνικό αυτό φορέα, των υποψήφιων κτιρίων που έχουν υποβληθεί από όλους τους Δήμους της χώρας και θα επιλεγούν δύο δημόσια κτίρια, για την ενεργειακή αναβάθμιση των οποίων θα εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας.

Στη συνέχεια, ανάλογα με τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας, το ΚΑΠΕ θα υποστηρίξει την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται και η δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα μελετηθούν διαφορετικά σενάρια ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στα επιλεγμένα κτίρια, και βάσει αυτών θα αναλυθούν διαφορετικοί συνδυασμοί τεχνολογιών Α.Π.Ε., καθώς και διαφορετικές επιλογές διαχείρισης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης-ιδιοκτησίας του δημοσίου κτιρίου θα επιλεγεί το βέλτιστο σενάριο από πλευράς κόστους-οφέλους, στη βάση του οποίου το Κ.Α.Π.Ε. θα προχωρήσει στην ανάπτυξη προδιαγραφών εξοπλισμού και έναρξης των απαραίτητων αδειοδοτικών διαδικασιών.