Δήμος Χίου – Αποκλάδωση, κοπή δέντρων έτους 2021

Στοιχεία Προκήρυξης