ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ- Επισκευή ελαστικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης