Δήμος Χίου – Αφαλατώσεις

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα για τις αφαλατώσεις:

Οι πέντε αφαλατώσεις της ΔΕΥΑΝΧ λειτουργούν κανονικά, διοχετεύοντας νερό, πρώτα, στην περιοχή του πρώην Δήμου Ομηρούπολης και μετά στην περιοχή της πόλης της Χίου.

Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα του νερού στην παραπάνω περιοχή, αυτή βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την ποιότητα του νερού των προηγούμενων ετών.

Τις επόμενες μέρες, θα λειτουργήσει και η τελευταία αφαλάτωση του Θόλους, η οποία συντηρήθηκε.

Η ΔΕΥΑΝΧ, σε συνεργασία με την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ βρίσκεται σε διαδικασία αγοράς της μονάδας αφαλάτωσης της τελευταίας.