Δημόσια Γνωστοποίηση για Δντη Τεχνικών Υπηρεσιών της “Τριήρης Αναπτυξιακή ΑΕ” – ΑΟΤΑ