ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝ΄ΟΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης