Δημοσίευση ανακοινώσεων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται έως τις 28-09-2015

parartima_epoxiko_24_el_GR_el_GR.doc
SOX_3_2015.pdf
SOX_6_2015.pdf
SOX_ENTYPO_AITHSHS_17_el_GR_1.doc

Στοιχεία Προκήρυξης